ZMIANA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku z decyzją rządu RP zmieniającą kalendarz roku szkolnego 2020/2021 związaną ze zmianą terminu ferii zimowych, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  1. Kalendarz roku szkolnego dla klas maturalnych (klasy IV technikum i III LO) nie ulega zmianie - nauczyciele wystawiają oceny do poniedziałku 7 grudnia 2020 r.
  2. Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych z wychowawcami odbędą się 9 grudnia (środa), godz. 17.00 (w trybie online)
  3. Do piątku 18 grudnia 2020 r. nauczyciele wystawiają zagrożenia ocenami niedostatecznymi dla uczniów pozostałych klas oraz informują uczniów o możliwości ich poprawy.
  4. W piątek 18 grudnia wychowawcy przeprowadzają zebrania z rodzicami (informacja o zagrożeniach) w trybie online o godz. 17.00
  5. Oceny semestralne (dla klas I-III) nauczyciele wystawiają do poniedziałku 25 stycznia 2021 r.
  6. Zebrania wychowawców z rodzicami (podsumowujące I półrocze) zaplanowane są na środę 27 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 (w trybie online lub stacjonarnym, w zależności od sytuacji)

Hanna Radywonik

Dyrektor Szkoły