Nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym PO WER

Od 01.10.2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku realizowany jest projekt „Europejski staż zawodowy szansą na sukces uczniów z Pomiechówkao numerze POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079262 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.