Mam Haka na Raka

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pod hasłem Mam Haka na Raka skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem programu jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia.

W pierwszym etapie programu Mam Haka na Raka zapoznaliśmy się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworów. Następnie zdobytą wiedzę przekazujemy jak największej liczbie osób nie tylko w swojej szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym m.in. tworząc plakaty, ulotki czy organizując zbiórki maskotek.

4 lutego b.r. na terenie Pomiechówka organizujemy Dzień Hakowicza. Jego celem jest:

  • organizacja zbiórki maskotek, które zostaną przekazane dzieciom chorym na nowotwór,
  • zbieranie podpisów na specjalnie przygotowanych formularzach na znak poparcia wprowadzenia edukacji z minimum onkologicznego do programu szkół średnich,
  • rozdawanie własnych ulotek i materiałów edukacyjno-informacyjnych udostępnionych przez Biuro Organizacyjne.

Ponadto będziemy zachęcac społecznośc do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku raka płuca.