Liceum Ogólnokształcące

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


PROFIL DZIENNIKARSKI


Profil dziennikarski przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, językami obcymi, historią i szeroko rozumianą problematyką społeczną. Program nauczania realizowany w tej klasie umożliwia przygotowanie do matury rozszerzonej z przedmiotów humanistycznych oraz języków obcych.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski (od klasy pierwszej), wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne, przyroda

Wybór języków obcych: angielski, niemiecki, francuski

Wybór tego profilu daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także poznania specyfiki mediów oraz tworzenia różnych form publicystycznych. Pozwala także na zdobycie umiejętności niezbędnych przy ubieganiu się o pracę w domach kultury, bibliotekach, rozgłośniach radiowych, wydawnictwach oraz innych ośrodkach kulturalnych.

W liceum o profilu dziennikarskim nauczysz się:

 • posługiwać piękną polszczyzną
 • aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym
 • redagować różne rodzaje pism oraz sporządzać dokumentację
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • obsługiwać programy edytorskie
 • planować działalność kulturalną w swoim regionie
 • wykorzystywać techniki redagowania tekstów złożonych
 • korzystać z przepisów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych

GIMNAZJALISTO, ÓSMOKLASISTO, jeżeli:

 • jesteś otwarty na kontakty i współpracę z ludźmi zatrudnionymi w instytucjach kulturalnych oraz medialnych
 • interesują Cię zjawiska zachodzące w kulturze i mediach- pragniesz poszerzać swą wiedzę z zakresu kultury i sztuki 
 • chcesz zdobywać oraz rozwijać umiejętności organizatorskie, artystyczne, marketingowe oraz zakresu kultury i mediów - TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE

 

PROFIL MENEDŻERSKI

Profil menedżerski przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, informatycznych, geografią oraz językami obcymi.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski (od klasy pierwszej), geografia (w liceum trzyletnim), informatyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

Wybór języków obcych: angielski, niemiecki, francuski

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: ekonomia, finanse, logistyka, zarządzanie, marketing, ekonometria,  geografia, turystyka i rekreacja, informatyka,  rachunkowość, ochrona środowiska, i wielu innych.

GIMNAZJALISTO, ÓSMOKLASISTO, jeżeli:

 • interesujesz się nauką przedmiotów ścisłych
 • chcesz zdobywać oraz rozwijać umiejętności menedżerskie, informatyczne - TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE