Wyboru do Rady SU

W dniu 12 września 2013 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je burzliwa i emocjonująca kampania, podczas której kandydaci przedstawili swoje pomysły dotyczące pracy na rzecz szkoły.Na każdym pietrze zawisły plakaty, a sztaby wyborcze kandydatów z olbrzymią determinacją rozdawały ulotki promujące programy swoich faworytów.

Ostatecznie w wyniku tajnych wyborów wyłoniono reprezentantów Rady SU. Kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów:

Marta Abramczyk (klasa III H) - 69 głosów
Angelika Kuczera (klasa II H) - 41 głosów
Małgorzata Rajkowska (klasa II A) - 32 głosy
Klaudia Urbańska (klasa II B) - 31 głosów
Bartosz Dąbrowski (klasa III A) - 31 głosów

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na spełnienie przedwyborczych obietnic.

Opiekun SU - Magdalena Buczek