Stacja Pomiechówek - projekcja filmu

W dniu 4 stycznia 20178 roku gościliśmy w naszej szkole panią Agnieszkę Brzezińską-Brańską oraz Martynę Englert z Gminnego Ośrodka Kultury POMPA w Pomiechówku.

Panie zaprezentowały uczniom film pod tytułem "Stacja Pomiechówek", opisujący tragiczne wydarzenia związane ze zbrojną akcją oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. "Rój" 28 sierpnia 1950 roku w Pomiechówku.

GALERIA