Pożegnanie absolwentów

W dniu 26 kwietnia 2018 roku przy udziale przedstawicieli władz samorządowych wójta gminy Pomiechówek pana Dariusza Bieleckiego, przewodniczącego Rady Gminy pana Jana Drzazgowskiego, pani Małgorzaty Lewczuk - przewodniczącej komisji oświaty oraz pani Marty Zawadzkiej - inspektora ds. oświaty w urzędzie gminy odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów: uczniów klas czwartych technikum oraz słuchaczy klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Zebranych powitała dyrektor szkoły pani Hanna Radywonik. Następnie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru oraz wręczenie świadectw, nagród i listów gratulacyjnych.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali tradycyjnie uczniowie klas trzecich.

GALERIA