Projekt SUBST. Reorientacja

18 stycznia 2013 roku chętni uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w projekcie profilaktyki, organizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-Klatka. Półtoragodzinny spektakl oraz warsztaty dramowe miały na celu edukowanie z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnień oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Podczas spektaklu młodzież miała możliwość wpływu na to co dzieje się na scenie oraz przedstawienia własnych pomysłów na rozwiązanie problemów bohaterów. Spektakl, który jest głównym elementem projektu został stworzony na podstawie realnych przypadków uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Pokazuje historię z życia Michała – próbującego odnaleźć się pośród codziennych trudności. Każda osoba z jego otoczenia ma swój sposób na przezwyciężanie problemów, on też go szuka… Podczas przedstawienia ani razu nie pada słowo „uzależnienie” a mimo to, młodzi odbiorcy świetnie rozpoznają pokazane zjawisko. Dzięki temu przeradzają się w „ekspertów”, rozmawiają z bohaterami, dyskutują nad tym co wydarzyło się w spektaklu, jakie były tego przyczyny i jakie mogą być konsekwencje takich zdarzeń.

Następnie sami wypracowują pomysły dotyczące tego, co można by zrobić by zatrzymać mechanizm „substytutu” - sięgania po substancje psychoaktywne w zastępstwie realizacji prawdziwych potrzeb – miłości, przyjaźni, bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, dowartościowania itd. Opierając się na potencjale i pozytywnych zasobach osobistych uczennic i uczniów autorzy projektu chcą rozwijać ich wrażliwość i poczucie sprawstwa. W tym celu zapraszają ich do wcielenia się w role bohaterów spektaklu i stworzenia nowych improwizacji. Zobaczcie sami jak nasi uczniowie pracowali na scenie.


GALERIA