Ś. P. Stanisław Kujawski

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2013 roku w wieku 84 lat zmarł Pan Stanisław Kujawski - długoletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły w latach 1969 - 1989.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 16 kwietnia 2013 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Anny w Pomiechowie.

Ś. P. Stanisław Kujawski całe swoje zawodowe życie poświęcił szkole. Wychował kilka pokoleń młodzieży. W 1969 roku objął funkcję dyrektora naszej szkoły (wówczas jeszcze Zasadniczej Szkoły Rolniczej), którą pełnił przez dwadzieścia lat, aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku.

Cały swój czas, siły i talent organizatorski poświęcił wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły i poszerzaniu kierunków kształcenia. Powołał kolejno Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa i Zasdniczą Szkołę Ogrodniczą. Wielkim sukcesem było utworzenie pierwszej na terenie gminy szkoły średniej - Liceum Rolniczego i Wieczorowego Technikum Ogrodniczego. Uwieńczeniem wysiłków dyrektora Kujawskiego było powołanie Zespołu Szkół a następnie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednocześnie rozpoczął starania o budowę własnej, nowoczesnej siedziby szkoły.

Ś. P. Dyrektor Stanisław Kujawski na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


 


GALERIA