Kurs Barista z elementami Latte Art

W dniach 27-29 listopada 2020r. dla 2 grup odbył się kurs Barista z elementami Latte Art współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs realizowany był w ramach projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

Celem kursu było zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w dziedzinie profesjonalnego przyrządzania kawy, wykraczających poza podstawę programową.

Podczas kursu uczestnicy poznali charakterystykę i zakres pracy baristy oraz nabyli praktyczne umiejętności w zakresie parzenia kawy oraz obsługi ekspresów.

Program teoretyczny kursu obejmował m.in. zarys historyczny i kulturowy, rejony uprawy, odmiany kawy, najważniejsze metody przyrządzania, zasady serwowania napojów gorących, teoria espresso, parametry, zasady 4M, zasady przygotowywania kaw mlecznych, deserowych, z czekoladą, z alkoholem, latte art. (wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem), rodzaje urządzeń do parzenia kawy oraz czyszczenie ekspresu.

Z uwagi na charakter kursu, zajęcia były w zdecydowanej większości prowadzone na zasadzie zajęć praktycznych.

Uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe w formie drukowanych skryptów obejmujące cały przekazywany na kursie materiał.

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty, w języku polskim i angielskim, potwierdzające ukończenie szkolenia i dające przygotowanie do pracy w charakterze baristy, co z całą pewnością będzie stanowiło dodatkowy argument w przyszłości do skutecznego aplikowania o pracę.

Dzięki udziałowi w kursie uczniowie zdobyli przygotowanie do pracy w kawiarni, restauracji czy hotelu na stanowisku baristy.

W kursie uczestniczyli uczniowie uczący się w Technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa oraz kucharz (Branżowa Szkoła I stopnia).

 

Harmonogram kursu Barista (35 uczestników):

27-29 listopada 2020r. - 2 grupy (każda po 7 osób)

11-13 grudnia 2020r. -1 grupa (7osób)

14-16 maja 2021r. – 2 grupy (każda po 7 osób)


GALERIA