Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik

Na przełomie lutego i marca dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki „Matematyczne wyzwania” w ramach projektu pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowane zostały wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach doświadczalnych w laboratorium robotycznym oraz fizycznym. Tematem przewodnim w laboratorium robotycznym był „Drukowany świat”, natomiast fizycznym „Jak zważyć wirusa”.

Podczas zajęć w laboratoriach uczniowie rozwijali zdolności techniczne oraz informatyczne. Pogłębiali również wiedzę z matematyki i fizyki.

W kilkuosobowych zespołach pod okiem specjalistów nasi uczniowie samodzielnie przeprowadzili fascynujące eksperymenty. Podczas zajęć odkrywali w sobie pasje, o jakie się nawet nie podejrzewali.

Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie loboratorium i doświadczeń to ciekawy i efektywny sposób na pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

GALERIA