Zakończenie zajęć z informatyki - Informatyczne Wyzawania, informatyka, programowanie, robotyka

Dnia 22 listopada 2020 r. zakończyły się zajęcia dodatkowe pn. Informatyczne wyzwania- informatyka, programowanie, robotyka współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia realizowane były w ramach projektu Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku dla 10 uczniów zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem swoich umiejętności i zainteresowań z zakresu TIK.

Informatyczne wyzwania odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń oraz projektów wykonywanych przez uczniów. Uczestnicy projektu poznali podstawy konstrukcji urządzeń i zasady działania robotów, urządzeń elektronicznych oraz podstawowe zasady programowania przy pomocy różnych języków programowania. Dzięki udziałowi z zajęciach uczniowie nauczyli się również wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie – świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywnego działania, logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole.

Na koniec uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć dodatkowych.


GALERIA