Zakończenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Zakończyły się zajęcia dodatkowe z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO dla uczestników projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku”, który realizowany jest przez naszą szkołę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zajęć było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, wsparcie w podejmowaniu wyborów dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, motywowanie do zmian, rozwijanie postaw niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego.


GALERIA