Kurs z zakresu obsługi kas fiskalnych

W ramach projektu unijnego „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” odbył się kurs z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Celem kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi kas fiskalnych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej na samodzielnym stanowisku. Program kursu obejmował m.in. podstawowe akty prawne, budowa i rodzaje kas, rodzaje terminali płatniczych, systemy kasowe, obowiązki kasjera, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, ewidencja sprzedaży za pomocą kas, różne formy płatności, storno- anulowanie paragonu, sprzedaży, rodzaje rabatów, rodzaje raportów, reklamacja, współpraca drukarki fiskalnej z oprogramowaniem, współpraca kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia stwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi kas fiskalnych.


GALERIA