KURS Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SOMMELIERSKICH DLA NAUCZYCIELI

W dniach 12-13 grudnia 2020r. w naszej szkole został przeprowadzony z zakresu umiejętności sommelierskich.

Nauczyciele poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę dotyczącą enologii i najważniejszych regionów winiarskich świata, w związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program kursu obejmował:

Część teoretyczną:

  • Jak powstaje wino i co wpływa na jego smak.
  • Charakterystyka szczepów (białe i czerwone).
  • Charakterystyka podstawowych regionów winiarskich (geografia, klasyfikacja, typologia).
  • Jak czytać etykietę wina,
  • Wina musujące, słodkie i wzmacniane (charakterystyka i degustacja).
  • Praca i obowiązki sommeliera.
  • Podawanie i otwieranie wina (temp. podawania, profesjonalny serwis).
  • Dobieranie win do potraw (i ich polecanie, metody up-seeligu), tworzenie karty win do restauracji, przechowywanie win.
Część praktyczna szkolenia obejmowała warsztaty z degustacją win.


Nauczycielom zapewnione zostały materiały szkoleniowe obejmujące cały przekazywany na kursie materiał.


Po zaliczeniu egzaminu końcowego nauczyciele otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.


Przeszkolenie nauczycieli z zakresu zagadnień sommelierskich było niezbędne z uwagi na dynamikę zmian w trendach zawodowych. Nauczyciele zawodu muszą podążać za nowymi trendami, tak, aby wiedza, którą przekazują swoim uczniom była jak najbardziej aktualna i adekwatna do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.

 

 


GALERIA